Vše o popáleninách: Základní pojmy, první pomoc i prevence

ruka_popaleniny

Během života se s drobnými popáleninami setkáváme běžně. Stačí se dotknout rozpálené pánve nebo nešikovně vyndat pekáč z trouby a popálenina je na světě. Bohužel dochází i k popáleninám daleko většího rozsahu a to zejména u dětí, které zanechávají jizvy nejen na těle, ale i na duši. Vědět, jak se při popáleninách správně zachovat, je proto velmi důležité.

Co je popálenina?

Je-li organismus vystaven dlouhé expozici tepelné energie, dojde ke vzniku popáleniny neboli popáleninovému traumatu. Postižena bývá nejen kůže, ale někdy i hlubší tkáně. Podle hloubky postižení, tedy do jakých vrstev popálení proniklo, rozlišujeme tři stupně popálenin.

Popáleniny I. stupně: Méně závažné povrchové popálení, jež se projevuje bolestí, zarudnutím a případně otokem. Zranění se spontánně zahojí během pár dní a většinou bez následků.
Popáleniny II. stupně: Popálení je většího rozsahu a sahá do hlubších částí kůže. Zranění bolí, objeví se zarudnutí, puchýře, otok okolní tkáně a tvoří se hypertrofické jizvy nebo změna pigmentace. Léčba trvá až několik týdnů.
Popáleniny III. stupně: Velice závažné poškození kůže a hlubších tkání, které vyžadují četné chirurgické zásahy a případně i autotransplantaci kůže. Proces hojení trvá dlouhé měsíce.
Popáleniny IV. stupně: Některé zdroje uvádí ještě IV. stupeň, který se projevuje celkovým zničením kůže a zuhelnatěním tkáně.

Vedle hloubky popálenin se hodnotí také rozsah popálené plochy. Pro určení plochy se obvykle používá tzv. pravidlo devíti. Tělesný povrch je rozdělen na oblasti, které reprezentují plochu přibližně 9 % nebo násobek devíti. Pro lepší představu 1 % tělesného povrchu představuje dlaň se sevřenými nataženými prsty. Například hlava a krk u dospělého tvoří 9 % povrchu těla, u novorozence však 21 %!

lunda_bowder_tabulka

Mezi závažné případy, které vyžadují okamžitou lékařskou pomoc, jsou popáleniny II. stupně, popáleniny dýchacích cest, menší popáleniny citlivých části těla (obličej, krk, ruce a genitálie) a u dětí i lehčí popáleniny.

Těžký popáleninový úraz dle věku a rozsahu:

● nad 5 % povrchu těla u dětí do 2 let
● nad 10 % povrchu těla u dětí od 2 do 10 let
● nad 15 % povrchu těla u dětí od 10 do 15 let

Kritické popáleninové trauma dle věku a rozsahu:

● nad 15 % povrchu těla u dětí do 2 let
● nad 20 % povrchu těla u dětí od 2 do 10 let
● nad 30 % povrchu těla u dětí od 10 do 15 let

Příčinou popálenin může být horká tekutina i nebezpečné hry s ohněm

Popáleniny hrozí zejména malým dětem. Jen v České republice je ročně popáleno na 600 dětí různého věku. Příčinou bývá nejčastěji horká tekutina a nebezpečné hry s ohněm či elektrickým proudem. Opařeniny horkou tekutinou tvoří 60-70 % všech dětských popálenin.

U dospělých se jedná především o profesionální úrazy. Příčinou bývá elektrický proud, manipulace s otevřeným ohněm a také nedodržování bezpečnostních předpisů. Nemalou roli u popálenin dospělých osob hraje také alkohol. Starším osobám hrozí pád na horký povrch, polití horkou tekutinou, vznícení oděvu a bohužel i popáleniny v důsledku kouření v posteli.

U lehkých popáleniny stačí ochlazení, u závažnějších pomůže lékař

U drobných a méně závažných popálenin I. stupně není nutné lékařské ošetření. Nejdůležitější je popálené místo důkladně ochladit a odstranit všechny překážející šperky a případně i oděvy. Místo je třeba chladit mírným proudem vody klidně i několik minut. Poté lze na místo aplikovat léčivé masti, krémy, gely, pěny či spreje, jež obsahují panthenol, chlorophyl, Aleo Vera apod. Před jejich aplikací se vždy poraďte v lékárně s odpovědnou osobu a rovněž si důkladně přečtěte příbalový leták.

Dojde-li k závažným popáleninám II. a III. stupně, zajistěte životní funkce a okamžitě volejte záchrannou službu. Je-li to možné, sundejte šperky a oděv (přiškvařený oděv však nikdy nesundávejte), a postiženého chlaďte mírným proudem tekoucí vody. Chlazení vody není vhodné u hlubokých a rozsáhlých popálenin s nekrózou (např. při zasažení obličeje). Nikdy nepoužívejte žádné domácí prostředky a ošetření nechte na lékaři.

Chraňte své děti před rizikem popálení

Úplně nejlepší je stav, kdy k žádné popálenině nedojde. Pokud někde mají preventivní kroky chránící před popálením smysl, pak je to u malých dětí. Riziku popálenin se sice nelze vyhnout na 100 %, ale určitě jej lze výrazně snížit dodržováním následujících rad.

● Zrušte ubrusy nebo je zabezpečte sponkami proti strhnutí.
● Nádoby s horkým obsahem dávejte mimo dosah rukou malých dětí.
● Nemanipulujte s horkými tekutinami v blízkosti dětí.
● Nenechávejte sirky, zapalovače a jiné hořlaviny v dosahu dětí.
● Pozor na vyčnívající držadla hrnců a pánví, zapnuté rychlovarné konvice, žehličky, kulmy, fény a jiné spotřebiče.
● Do zásuvek používejte plastové krytky.