V Poliklinice Malešice probíhá výstava NA HANDICAP NEHRAJEME

Paraple 2 - kopie

V únoru je v prostorách polikliniky umístěna putovní výstava fotografií Centra Paraple. Jsme moc rádi, že je výstava i u nás. Přijďte se podívat!

Čas strávený s rodinou a přáteli, chvíle odpočinku či naopak aktivní sportovní vyžití.
Okamžiky blízké nám všem a prožitky, které se nemění – ať stojíme na vlastních nohou či sedíme na vozíku.

Výstava přibližující běžný život vozíčkářů vznikla v rámci projektu OTEVŘENÉ PARAPLE, který je spolufinancován
Evropskou unií. Projekt usiluje o vytvoření komunitního centra – místa pro kulturní a společenské dění, prostoru pro
setkávání a společné sdílení volného času, do kterého jsou zapojeni klienti a přátelé Centra Paraple a veřejnost z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Kromě realizace kulturně-komunitních aktivit má projekt i vzdělávací a informační přesah – vedle
putovní výstavy vzniká edukační spot a brožura.

Autorem fotografií je Tomáš Lisý (1979), který je dlouhodobých spolupracovníkem Centra Paraple.

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz
paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Jeho
cílem je být oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili
na problém, se kterým si nevědí rady.

http://www.paraple.cz
http://www.podparapletem.cz
Facebook – Centrum Paraple a Pod Parapletem
Paraple 5Centrum paraple