Důležitá informace o výskytu nelegálního léčivého přípravku ProfiChondro Original Krém

profichondro

Vážení klienti,

Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení dozoru nad reklamou, informoval dne 9. 12. 2016 o výskytu nelegálního léčivého přípravku ProfiChondro Original Krém, který na trh v České republice uvádí společnost PRAGOMED s.r.o.

Výrobek ProfiChondro Original Krém na jehož etiketě je mj. prezentováno toto tvrzení: „Krém – používá se při bolesti kloubů, páteře a svalů – rychlá úleva“ a „ProfiChondro Original Krém je masážní a zklidňující prostředek na bolavé klouby, páteř a svaly s komplexním účinkem k dosažení rychlé úlevy.“ Uvedená tvrzení přisuzují výrobku ProfiChondro Original Krém léčebné vlastnosti u onemocnění a příznaků onemocnění – bolestí kloubů, páteře a svalů, a tím tak naplňuje definici léčivého přípravku podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech, což znamená, že musí tento produkt splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem.

U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

Ačkoliv se tento přípravek v našich lékárnách běžně neprodává, prosíme, věnujte této informaci pozornost.

Vaše Lékárna Medifin